Skip to content

Funktionärer

Styrelsen och övriga funktionärer 2022

Ordförande
Mikael Bäckman     tel.nr: 040 7506 163     e-post: mikael.baeckman(a)gmail.com

Viceordförande
Maria Tallroth-Kämppi

Styrelseledamöter
Robert Lindblad
Christian Cavonius
Joakim Wilkman
Andreas Knopman

Sekreterare & Kassör (utom styrelsen) 
Sirkkaliisa Cavonius

Skytteunderofficer 
Joakim Wilkman     tel.nr: 050 3083 878

Idrottsunderofficer
Mikael Rehn

Veteranansvarig
Sven Nordlund