Skip to content
14.12.2020

Uppvaktning på självständighetsdagen 2020

6.12.2020 Ekenäs nya begravningsplats. Uppvaktning vid hjältegravarna. Ekenäsnejdens Reservisters ordförande Christian Cavonius samt sekreterare Mikael Bäckmantur lägger ner en gemensam krans för följande föreningar: Ekenäsnejdens Krigsveteraner, Krigsinvalidernas Brödraförbunds Ekenäs avdelning, Röda Korsets Ekenäsavdelning, Västnylands Reservofficersförening och Ekenäsnejdens Reservister.